Distansarbete

Hur påverkar distansarbete arbetslivet och livspusslet?

Fler än nio av tio tjänstemän som jobbat hemifrån under pandemin vill fortsätta att göra det minst någon dag i vecka. Men hur ska det funka? TCO ser flera saker som måste ses över. Vi tittar på hur distansrevolutionen påverkar arbetslivet och livspusslet.

Läs mer

I början av 2021 var det 58 procent av tjänstemännen som hade hemmet som huvudsaklig arbetsplats. Att arbeta hemma har praktiska fördelar som att det är lättare att få ihop sin vardag, men minst lika viktigt är att tekniken möjliggjort ett ökat självbestämmande över arbetet.

Oavsett hur vi förhåller oss till distansarbete så kommer den förändring vi sett på arbetsmarknaden att bli genomgripande. Villkoren för livet efter pandemin skapar vi redan i dag och de bästa förutsättningarna för att alla ska vinna på den här förändringen är om arbetsgivare och anställda samverkar. Men hur ska det fungera? Det är något vi på TCO tittar på.

Läs vår debattartikel på DN debatt: Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet.

Vad behöver vi göra?

 • Utvidga möjligheterna

   Många yrkesgrupper kan inte arbeta på distans. Och alla vill inte heller göra det. Men arbetsgivare bör undersöka vilka arbetsuppgifter man kan utföra på distans så att så många som önskar det får möjlighet till distansarbete.

 • Utrusta medarbetarna

   Anställda som uppmuntras och har möjlighet att arbeta hemifrån behöver förutsättningar för det. De som arbetar hemifrån såväl som de som arbetar på sin vanliga arbetsplats behöver IT-utrustning, infrastruktur och möbler som gör att de kan få en god arbetsmiljö oavsett var arbetet utförs.

 • Förändra kontoren

   Den gemensamma arbetsplatsen behöver utformas så att den lockar till möten och samtidigt erbjuder en välfungerande arbetsmiljö för den som inte kan eller vill arbeta hemifrån. Utrustning och lokaler behöver bli mer flexibla för att tillgodose många olika behov av både arbetsro och kreativt samspel.

 • Bygg gemenskapen

   82 procent av de som jobbat hemma har saknat kontakten med kollegorna. Arbetsgemenskap är för många en avgörande hälsofaktor och viktig källa till motivation. Vid distansarbete måste man främja gemenskap och kreativitet.

 • Motverka klyftorna

   Det är i högre grad kvinnor som uppger att distansarbetet gjort det lättare att få ihop livspusslet. Distansarbete får inte leda till att kvinnor halkar efter på jobbet för att de tar huvuddelen av ansvaret för hem och barn och löser familjens livspussel genom distansarbete.

  En majoritet av tjänstemännen har jobbat hemifrån

  Sex av tio tjänstemän, 58 procent, har huvudsakligen arbetat hemifrån under första kvartalet 2021, vilket är en avsevärd ökning sedan augusti 2020. Före pandemin arbetade endast tre procent till störst del hemifrån.

  Många vill fortsätta jobba hemma, men ett ökat antal trivs inte alls

  De allra flesta, 93 procent, vill fortsätta att arbeta på distans åtminstone någon dag i veckan även efter pandemin. Andelen som inte alls trivs med att arbeta på distans har ökat något mellan mätningarna.

  Flest kvinnor tycker livspusslet blir lättare

  Livspusslet är lättare att få ihop. Det tycker sju av tio tjänstemän som arbetat hemifrån första kvartalet 2021. Två av tio tycker inte att det har förändrats. Färre än en av tio tycker att livspusslet blivit svårare att få ihop. Kvinnor tycker livspusslet blivit lättare i högre utsträckning än män.

  Läs mer om Distansrevolutionen

  Under det första kvartalet i år hade sex av tio tjänstemän, 58 procent, hemmet som huvudsaklig arbetsplats. Sju av tio tjänstemän som arbetat hemifrån, 68 procent, uppger att de har trivts bra med det. Och fler än nio av tio, 93 procent, skulle vilja fortsätta arbeta på distans i någon omfattning även när pandemin är över.

  Mera vi gjort på temat distansarbete:

  Hösten 2020 genomförde TCO tre webbinarier om arbetsmiljön under Coronapandemin: Vi som gick till jobbet, Vi som jobbade hemma och Visar Välfärdskommissionen vägen? Du kan se alla tre via länken ovan.

  Debattartikel: DN Debatt. ”Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet”, juli 2021

  Pressmeddelande: Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna, september 2020

  Rapport: Livspusslet under coronapandemin, februari 2021