Distansarbete

Hur påverkar distansarbete arbetslivet och livspusslet?

Distansrevolutionen under pandemin har skapat helt nya möjligheter för ett mer flexibelt arbetsliv. Att distansarbete är här för att stanna är något som våra siffror bekräftar. Samtidigt har många anställda inte involverats i hur det ska fungera. Frågor kring distansarbete måste vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet. Vi har tittat på hur distansrevolutionen påverkar arbetslivet.

Läs mer

Att arbeta hemma har praktiska fördelar som att det är lättare att få ihop sin vardag, men minst lika viktig är att tekniken möjliggjort ett ökat självbestämmande över arbetet.

Nya siffror som Novus tagit fram i samarbete med TCO visar att många av tjänstemännen fortsatte att jobba hemifrån minst en dag i veckan även efter att rekommendationerna togs bort i september 2021. Och många ser fördelar med distansarbetet – tre av fyra som har praktisk möjlighet vill arbeta hemifrån minst någon gång i veckan.

Samtidigt finns det brister. Bara varannan anställd uppger att det funnits en strukturerad dialog på arbetsplatsen om villkoren för distansarbete. Det bekräftas i en stor undersökning som TCO gjort bland 10 000 skyddsombud. Var tredje skyddsombud har svarat att de inte alls varit delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin.
Frånvaro av delaktighet leder till sämre arbetsmiljö och drabbar i slutändan verksamheten.

Läs vår debattartikel i Göteborgsposten: Både risker och fördelar med att jobba hemma

Vad behöver vi göra?

 • Involvera de anställda

   Samverka löpande med skyddsombuden och involvera de anställda i arbetet om distansarbetet.

 • Utvidga möjligheterna

   Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor för alla anställda. Där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv bör arbetsgivare utveckla möjligheterna till distansarbete.

 • Utrusta medarbetarna

   Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Om medarbetaren själv förväntas tillhandahålla detta bör hon kompenseras för det.

 • Förändra kontoren

   När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.

 • Bygg gemenskaperna

   Många som jobbar mycket hemifrån saknar det sociala umgänget med kollegor, som är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

 • Motverka klyftorna

   En risk med det ökade distansarbetet är att de som distansarbetar mer än kollegorna missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. Därför behöver småpratet kring kaffemaskinen kompletteras med digitala motsvarigheter.

  Bara hälften har haft dialog kring distansarbetet

  Det är viktitg att man på en arbetsplats samverkar och har en dialog när ändringar i verksamheten planeras. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förändringen till att fler arbetar på distans är en sådan sak. Dessvärre visar våra siffror att bara hälften av tjänstemännen haft en sådan dialog på arbetsplatsen, själva eller via skyddsombuden.


  De flesta tjänstemän får jobba hemma

  De allra flesta tjänstemän som rent tekniskt kan jobba minst deltid hemma får göra det för sin arbetsgivare. Men så många som 12 procent av de som kan jobba på distans har arbetsgivare som inte tillåter det. Siffrorna är framtagna i oktober 2022 när rekommentationerna om hemarbete hade försvunnit och man fick återgå till arbetsplatserna.

  Läs mer om Distansrevolutionen

  Under det första kvartalet i år hade sex av tio tjänstemän, 58 procent, hemmet som huvudsaklig arbetsplats. Sju av tio tjänstemän som arbetat hemifrån, 68 procent, uppger att de har trivts bra med det. Och fler än nio av tio, 93 procent, skulle vilja fortsätta arbeta på distans i någon omfattning även när pandemin är över.

   Mera vi gjort på temat distansarbete:

   Debattartikel: Både risker och fördelar med att jobba hemma, december 2021

   Artikel: Regeringen slopar karensdagen och föreslår distansarbete, december 2021

   Rapport: Hur mår skyddsombuden? oktober 2021

   Debattartikel: Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla, oktober 2021

   Pressmeddelande: Hemarbete vanligast i Stockholms län, september 2021

   Debattartikel: Arbetsgivare måste ta vara på distansrevolutionen - så kan bra former för hemarbete skapas, september 2019

   Therese Svanström i Nyhetsmorgon, TV4: Kraven när vi ska tillbaka till jobbet: Upp till varje arbetsgivare, september 2021

   Blogg: Fortsatt distansarbete efter pandemin - risk eller möjlighet för jämställdheten? september 2021

   Therese Svanström i SR Studio ett: Är det risk för ett A- och B-lag vid fortsatt hemarbete, augusti 2021

   Debattartikel: Aftonbladet Hemarbetare riskerar att hamna i ett B-lag, augusti 2021

   Blogg: Ta vara på distansrevolutionen!, augusti 2021

   Debattartikel: DN Debatt. ”Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet”, juli 2021

   Rapport: Livspusslet under coronapandemin, februari 2021

   Hösten 2020 genomförde TCO tre webbinarier om arbetsmiljön under Coronapandemin: Vi som gick till jobbet, Vi som jobbade hemma och Visar Välfärdskommissionen vägen? Du kan se alla tre via länken ovan.

   Pressmeddelande: Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna, september 2020