Distansarbete

Hur påverkar distansarbete arbetslivet och livspusslet?

Under pandemin var det nästan 70 procent av tjänstemännen i Stockholm som arbetade hemifrån. Det är den högsta siffran i landet. I Norrbotten finns den lägsta andelen. Nu är det dags att gå tillbaka till arbetsplatserna. Vi har tittat på hur distansrevolutionen påverkar arbetslivet och livspusslet.

Läs mer

Att arbeta hemma har praktiska fördelar som att det är lättare att få ihop sin vardag, men minst lika viktig är att tekniken möjliggjort ett ökat självbestämmande över arbetet.

Vi har statistik över hur det sett ut med distansarbetet i hela Sverige. Skrolla till vår karta här nere.

Fler än nio av tio tjänstemän som jobbat hemifrån under pandemin vill fortsätta att göra det minst någon dag i veckan, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO.

När rekommendationerna nu hävts måste vi förhålla oss till att förändringen vi sett på arbetsmarknaden blir genomgripande. Vilka villkor ska vi ha för livet efter pandemin? Genom att arbetsgivare och anställda samverkar når vi de bästa förutsättningarna.

Vad behöver vi göra?

 • Utvidga möjligheterna

   Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor för alla anställda. Där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv bör arbetsgivare utveckla möjligheterna till distansarbete.

 • Utrusta medarbetarna

   Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Om medarbetaren själv förväntas tillhandahålla detta bör hon kompenseras för det.

 • Förändra kontoren

   När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.

 • Bygg gemenskaperna

   Många som jobbar mycket hemifrån saknar det sociala umgänget med kollegor, som är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.

 • Motverka klyftorna

   En risk med det ökade distansarbetet är att de som distansarbetar mer än kollegorna missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. Därför behöver småpratet kring kaffemaskinen kompletteras med digitala motsvarigheter.

  Så har tjänstemännen jobbat hemifrån under pandemin

  Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

  7 av 10 chefer tror folk som är på plats får bättre utvecklingsmöjligheter

  När vi frågade chefer på den svenska arbetsmarknaden om anställda som väljer att jobba hemma kommer att missgynnas gentemot de som jobbar på kontoret, tror de flesta att så är fallet – både generellt och på den egna arbetsplatsen.

  Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av TCO. Antal intervjuer: 548. Fältperiod: 18/3 – 8/4 2021. Svarsfrekvens 65%

  En majoritet av tjänstemännen har jobbat hemifrån

  Sex av tio tjänstemän, 58 procent, har huvudsakligen arbetat hemifrån under första kvartalet 2021, vilket är en avsevärd ökning sedan augusti 2020. Före pandemin arbetade endast tre procent till störst del hemifrån.

  Många vill fortsätta jobba hemma, men ett ökat antal trivs inte alls

  De allra flesta, 93 procent, vill fortsätta att arbeta på distans åtminstone någon dag i veckan även efter pandemin. Andelen som inte alls trivs med att arbeta på distans har ökat något mellan mätningarna.

  Flest kvinnor tycker livspusslet blir lättare

  Livspusslet är lättare att få ihop. Det tycker sju av tio tjänstemän som arbetat hemifrån första kvartalet 2021. Två av tio tycker inte att det har förändrats. Färre än en av tio tycker att livspusslet blivit svårare att få ihop. Kvinnor tycker livspusslet blivit lättare i högre utsträckning än män.

  Läs mer om Distansrevolutionen

  Under det första kvartalet i år hade sex av tio tjänstemän, 58 procent, hemmet som huvudsaklig arbetsplats. Sju av tio tjänstemän som arbetat hemifrån, 68 procent, uppger att de har trivts bra med det. Och fler än nio av tio, 93 procent, skulle vilja fortsätta arbeta på distans i någon omfattning även när pandemin är över.

  Mera vi gjort på temat distansarbete:

  Debattartikel: Låt inte distansarbetet bli en jämställdhetsfälla, oktober 2021

  Pressmeddelande: Hemarbete vanligast i Stockholms län, september 2021

  Debattartikel: Arbetsgivare måste ta vara på distansrevolutionen - så kan bra former för hemarbete skapas, september 2019

  Therese Svanström i Nyhetsmorgon, TV4: Kraven när vi ska tillbaka till jobbet: Upp till varje arbetsgivare, september 2021

  Blogg: Fortsatt distansarbete efter pandemin - risk eller möjlighet för jämställdheten? september 2021

  Therese Svanström i SR Studio ett: Är det risk för ett A- och B-lag vid fortsatt hemarbete, augusti 2021

  Debattartikel: Aftonbladet Hemarbetare riskerar att hamna i ett B-lag, augusti 2021

  Blogg: Ta vara på distansrevolutionen!, augusti 2021

  Debattartikel: DN Debatt. ”Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet”, juli 2021

  Rapport: Livspusslet under coronapandemin, februari 2021

  Hösten 2020 genomförde TCO tre webbinarier om arbetsmiljön under Coronapandemin: Vi som gick till jobbet, Vi som jobbade hemma och Visar Välfärdskommissionen vägen? Du kan se alla tre via länken ovan.

  Pressmeddelande: Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna, september 2020